การแสดงโขน ตอน ใต้พระบารมี รามราชจักรีวงศ์ - บรรยากาศ