บรรยากาศ​วันเปิดหอพักนักเรียน​ ปีการศึกษาที่ 1/2563