บรรยากาศ​วันเปิดหอพักนักเรียน​ ปีการศึกษาที่ 1/2563
28 มิถุนายน 2563
บรรยากาศ​วันเปิดหอพักนักเรียน​ ร.ร.มัธยม​สาธิต​มหาวิทยาลัย​นเรศวร​ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563