การแสดงโขนตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ตอน กษิรธารา จากมารดา เมตตาบุตร"
February 10, 2023