การรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2563
June 12, 2020
ภาพบรรยากาศ การรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน ในวันที่ 12, 15 และ 17 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร