การรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2563
12 มิถุนายน 2563
ภาพบรรยากาศ การรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน ในวันที่ 12, 15 และ 17 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร