โครงการค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน วมว. รุ่นที่ 10
June 11, 2022